Om Elano AB

Om Elano AB

Vi är ett konsultbolag verksam inom 4 Affärsområden: medicinteknik, fastighetsutveckling, management samt Portugisisk vinhandel.

Lars-Erik T. Eriksson

Elano AB startades 1989 som ett konsultbolag inom management men har under åren utvecklat fyra starka affärsområden.

Elano AB är idag hel- och delägare i bolag som är verksamma inom vin, fastigheter och ett specifikt medicintekniskt projekt.

 

Med bred kännedom om Portugal sedan sent 80-talet och med stor passion för deras regionala viner, utvecklade vi idén att importera portugisiska viner till Sverige. Idag arbetar vi som vinagentur och importerar viner från vårt väl upparbetade nät av vin producenter.. Ytterligare, har vi tillsammans med av våra portugisiska vingårdar tagit fram en skräddarsydd innehållsrik vin och golfresa till Portugal.

 

Sedan 90-talet har vi även haft fullt upp med fastighetsdeveloping i centrala Lissabon, Portugal. I hela Lissabon står vi för tjugotalet fastigheter som har bidragit till olika områdens progressivitet och ökad popularitet de senaste åren. Verksamheten i Portugal drivs genom FAMA – Sociedade Imobiliária, Lda.

 

Elano är delägare i ett medicin tekniskt utvecklingsprojekt, Clinical Laserthermia Systems AB, CLS AB. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Projektet är oerhört omfattande med världen som marknad. Med stor potential för mildare och effektivare behandlingar för patienterna och lägre samhällskostnader är projektet baserat på klinisk och kirurgisk expertis.

 

Vår VD för Elano AB är Lars-Erik T. Eriksson. Med en bakgrund som revisor och administrativ chef för livsmedelsindustrin, chefsrevisor inom bankväsendet och VD på börsnoterade företag har han sedan tidigt 90-tal varit egenföretagare. Suttit i styrelser och arbetat som VD för svenska och internationella fastighetsbolag använder han idag sin gedigna erfarenhet och kunskaper till att driva de fyra hörnstenar som utgör Elano.

 

VILL DU TA KONTAKT MED OSS?

Elano AB | Copyright 2010-2016 @ All Rights Reserved